6 zinnen met «uitzonderlijke»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord uitzonderlijke en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Extralimitatie. Er zijn meer dan een paar uitzonderlijke intelligenties die iets heel eenvoudigs over het hoofd zien: dat briljant zijn op één gebied geen garantie is voor succes op een ander gebied. »
« Maar de onsterfelijkheid van een uitzonderlijke leraar is niets meer of minder dan de woorden die haar vroegere leerlingen tientallen jaren later nog steeds herhalen tegen hun eigen leerlingen, hun echtgenoten, hun kinderen, hun vrienden: "Mijn leraar vertelde ons altijd..." »
« De Renaissance wordt vooral herinnerd omwille van haar grote denkers en kunstenaars, met enkele uitzonderlijke individuen (zoals Leonardo da Vinci) die als beide worden erkend. »
« Dit waren uitzonderlijke wetten; het kostte tientallen jaren en voortdurende strijd van opkomende socialistische groeperingen en partijen om nieuwe wettelijke bescherming voor arbeiders te bereiken. »
« Hitler klom snel op in de nazi-gelederen en werd Führer ("Leider") van de partij in 1921 dankzij zijn uitzonderlijke beheersing van de redevoering en zijn vermogen om potentiële politieke tegenstanders te intimideren; in het proces verbande hij zonder pardon de oprichter van de partij. »
« In december 1990 eerde het Caring Institute Mary Jo als een van de tien meest liefdadige mensen in de Verenigde Staten, "die uitzonderlijke mensen die door hun onbaatzuchtige daden de mensheid veredelen". »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022