6 zinnen met «ene»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord ene en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Plantation Duties Act belastte opgesomde goederen die van de ene kolonie naar de andere werden uitgevoerd, een maatregel die in de eerste plaats was gericht tegen New Englanders, die grote hoeveelheden melasse uit West-Indië vervoerden, waaronder melasse die uit de in Franse handen zijnde eilanden werd gesmokkeld, om er rum van te maken. »
« De revolutie van 1800 verwijst naar de eerste machtsoverdracht van de ene partij aan de andere in de Amerikaanse geschiedenis, toen het presidentschap bij de verkiezingen van 1800 overging op de Democratisch-Republikein Thomas Jefferson. »
« Deze woorden gingen het ene oor in en het andere uit. »
« Hij kon niet werkeloos toezien en struinde het ene modderige hospitaal na het andere aan het front af, op zoek naar gewonden die tot het bataljon van zijn zoon behoorden. »
« Haar onmiskenbare stem weerklonk van de ene kant van de rivier naar de andere, en uit het struikgewas kwam een kreet van vogels. »
« Vertel uw arts over elke maagirritatie die u tijdens het gebruik van deze geneesmiddelen ervaart; het is bijna altijd mogelijk om van het ene op het andere middel over te schakelen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022