7 zinnen met «rond»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord rond en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Maïs, gedomesticeerd rond 5000 v. Chr., vormde de basis van hun dieet. »
« Op het hoogtepunt rond 1100 na Christus telde deze stad met een oppervlakte van vijf vierkante mijl, die nu Cahokia heet, meer dan tienduizend inwoners; tienduizenden anderen woonden op boerderijen rondom het stadscentrum. »
« Naarmate de nederzetting rond Charles Town groeide, begon men vee te produceren voor de export naar West-Indië. »
« Ze bouwden een gemeenschap en een beweging op rond het maken van zelfgemaakte stof in plaats van Brits linnen te kopen. »
« Halverwege de eeuw waren er driehonderd textielfabrieken in en rond Philadelphia. »
« De controverse rond het Manifest van Oostende zorgde ervoor dat President Pierce zich terugtrok van het plan om Cuba in te nemen. »
« De stilte en schaamte rond de kwestie maakten zijn strijd des te moeilijker. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022