6 zinnen met «omringd»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord omringd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Toen bevond ik me in een andere kamer, omringd door bloemen. »
« Het vreemde is dat haar eigen leven lijkt op dat van de heldin van de film, altijd omringd door kinderen en muziek, en zelfs bergen, althans wanneer zij in Zwitserland woont. »
« De farao's van het Nieuwe Rijk recruteerden de leiders van de landen die zij hadden veroverd als marionettenkoningen, omringd door Egyptische adviseurs. »
« Israël ontstond als een van de vele kleinere koninkrijken, omringd door machtige buren, die handel dreven en afhankelijk van de omstandigheden kleinschalige oorlogen voerden. »
« Macedonië was ook omringd door nomadenvolken in het noorden, met name de Thraciërs (uit het huidige Bulgarije), die herhaaldelijk binnenvielen en moesten worden afgeslagen. »
« Byzantium was gedurende het grootste deel van zijn bestaan omringd door vijandige staten en groeperingen, en het verloor langzaam maar zeker grondgebied totdat het niet veel meer was dan de stad Constantinopel en de onmiddellijke omgeving. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022