7 zinnen met «gevraagd»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gevraagd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Een lid van de groep kan worden gevraagd een boek of een krant hardop aan de anderen voor te lezen. »
« Eenmaal daar werd ik gevraagd tegen de operatietafel te leunen en mijn rug te bedekken. »
« Misschien heb je het hem niet gevraagd. »
« "Ted heeft me gevraagd mijn parfum en mijn kleren te veranderen," zei Judith. »
« Rex Harrison werd gevraagd om zijn rol als Henry Higgins te hernemen in de filmversie van My Fair Lady, maar producent Jack Warner castte Audrey Hepburn als Eliza. »
« Volgens een legende werd de heilige Ursula, dochter van een christelijke koning van Brittannië, ten huwelijk gevraagd door een heiden. »
« Zolang zij maar loyaal waren, belasting betaalden en troepen stuurden wanneer daarom werd gevraagd, hadden Perzische koningen er geen moeite mee hun onderdanen hun eigen godsdienst te laten belijden, hun eigen taal te laten gebruiken en hun eigen handelspraktijken en -gebruiken te laten toepassen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022