6 zinnen met «betreft»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord betreft en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In tegenstelling tot de diplomatieke regeling met Groot-Brittannië over Oregon, bleken Polk en het Amerikaanse volk wat Mexico betreft bereid geweld te gebruiken om de Verenigde Staten meer land af te nemen. Volgen de verwachtingen van de kiezers, richtte President Polk zijn zinnen op de Mexicaanse staat Californië. »
« "Wat mijn ziekte betreft, het is prostaatkanker. »
« Wat het roken betreft, kunnen de gegevens zelfs de meest ervaren persoon doen schrikken: op het ogenblik dat u dit artikel leest, sterven veel van de 40 duizend Argentijnen die elk jaar het leven verliezen door roken. »
« De zogenaamde integratie (derde fase) betreft de reïntegratie van het getransformeerde individu in de gemeenschap. Hij zal een nieuwe missie hebben. »
« Wat dit laatste punt betreft, zijn specialisten van mening dat de Golfoorlog zo'n grote hoeveelheid ruwe olie in de wateren moet hebben gebracht dat de cijfers rond de 210 miljoen liter zouden kunnen liggen, ook in de eerste tien maanden van dat jaar. Bovendien brengt het ijs de vervuiling dichter bij ons. »
« En wat het "overvallen" betreft, als ze stilzitten, kan het alleen een van de kinderen zijn die hulp nodig heeft met huiswerk... Of misschien is het de aanval van een overweldigende drang om in bed te kruipen en te gaan slapen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022