6 zinnen met «want»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord want en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Ik keek Margaret aan, want ik wist dat ze veel vragen had, maar ze leek met haar tong tegen het dak van haar mond geklemd te zitten. »
« Enorme ontslagen, want IBM heeft de afgelopen twee jaar ongekende verliezen geleden, voor een bedrag van 7,8 miljard dollar. »
« Michener knikte instemmend, en zei: "Dit is een uitstekend verhaal, want aan het eind is iedereen gelukkig. »
« Dit trieste nieuws bracht echter geen troost voor de familie, want het lichaam werd nooit gevonden. »
« Zij deden dit zo snel als zij konden, want het was duidelijk dat het leven van de patiënt voor hun ogen weggleed. »
« Zij droeg dikke handschoenen, want de temperatuur in de open lucht was 13 graden Celsius onder nul. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022