6 zinnen met «ontmoette»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord ontmoette en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Totdat ik Dr. Walsh ontmoette, was ik meer dan tevreden met het idee dat Dr. Russo me zou opereren. »
« Ik ontmoette de schrijver James Michener in de lente van 1981, toen ik hem in Florida ging interviewen voor een tijdschrift. »
« Frans was ook de internationale taal in de 18e eeuw: wanneer een Russische edelman een Oostenrijker en een Engelsman ontmoette, spraken ze alle drie Frans tegen elkaar. »
« Kort daarna, in november, ontmoette ze een meisje dat door Zuker was geopereerd. »
« Dat verklaart misschien waarom ik op een avond in de zomer van 1977 verlegen reageerde toen ik haar toevallig ontmoette in een discotheek in de stad. »
« -Laat me het uitleggen," zei Sean tegen hem: "Ik ontmoette een Frans meisje in het park, ik verstond geen woord van de taal, maar omdat ik wat borden met eten erop tekende, gingen we naar een restaurant. Daarna tekende ik dansende mensen, dus gingen we naar een cabaret. Om middernacht, je zult het niet geloven! .... Ze nam mijn pen en tekende een bed! »
diccio-o.com - 1998 - 2022