8 zinnen met «daar»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord daar en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Quaker-handelaars legden daar contacten in de hele Atlantische wereld en namen deel aan de bloeiende Afrikaanse slavenhandel. »
« De Massachusetts Government Act had het koloniale bestuur daar gesloten, maar kolonisten die zich verzetten begonnen bijeen te komen in buitenwettelijke vergaderingen. »
« In augustus 1776 landde generaal Howe met zijn troepen op Long Island en versloeg daar met gemak het Amerikaanse Continentale Leger in de Slag om Long Island (27 augustus). »
« In 1856 maakte Walker slavernij legaal in Nicaragua - wat daar al dertig jaar illegaal was - in een poging steun van het Zuiden te winnen. Hij heropende ook de slavenhandel. »
« Ik zat daar een ogenblik en staarde naar het blad papier dat voor mij lag en waarop ik de namen had gekrabbeld van dokters wier deskundigheid ik me nooit had kunnen voorstellen ooit nodig te hebben, en van wie, zo leek het, mijn leven nu afhing. »
« Eenmaal daar werd ik gevraagd tegen de operatietafel te leunen en mijn rug te bedekken. »
« Terwijl ik dit schrijf, ligt de kanker achter me, en daar ben ik dankbaar voor - gelukkig maar! »
« Omdat hij al lang lid is van de SEO, besloot hij zijn idee daar aan de man te brengen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022