6 zinnen met «gesproken»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gesproken en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In het Verdrag van Parijs van 1783, dat een einde maakte aan de onafhankelijkheidsoorlog, werd in het geheel niet gesproken over Indianen. »
« Ik zei hem dat iedereen die ik gesproken had erop had aangedrongen dat ik geen beslissingen zou nemen voordat ik hem geraadpleegd had. Hij glimlachte bescheiden. »
« Maar ik heb in de toespraak ook gesproken over de belangrijke internationale aspecten van het mondiale visserijbeheer: »
« In de Eskimogemeenschappen wordt gesproken over Sedna, een bovenmenselijk wezen - de oorsprong van het leven in de zeeën - dat heerste over de andere wereld. Sedna was een mens met een gigantische gestalte. »
« Er werd over hem gesproken als de toekomstige minister van buitenlandse zaken, misschien zelfs premier, zo ging het gerucht. »
« Dus belde hij Chambers. -Hoeveel mensen doen normaal gesproken aan locatie scouting? -vroeg hij. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022