6 zinnen met «informatie»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord informatie en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Tussen alle verschillende soorten informatie die binnenkwamen, kwam één aanbeveling steeds weer naar voren: Dr. Pat Walsh in het Johns Hopkins Medical Institutions in Baltimore bezoeken. »
« Met de verstrekte informatie en op basis van zijn eigen ervaring gaf Hector G. op 18 december 1952 het startsein voor de Anonieme Alcoholistenbeweging in Argentinië. »
« Er is geen verdere informatie over de belangrijkste ziekten die de prehistorische mens teisterden. Toch kunnen we op grond van de gevonden fossiele resten een aantal vermoedens maken. »
« Dna is desoxyribonucleïnezuur. Een molecuul dat genetische informatie in chromosomen draagt. Het is de moleculaire basis van biologische overerving. »
« Deze informatie is van vitaal belang voor alle activiteiten in verband met navigatie. »
« Op basis van zijn waarnemingen hebben latere astronomen waardevolle informatie verkregen over onze natuurlijke satelliet, de maan. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022