7 zinnen met «volledige»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord volledige en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Vertegenwoordigers op het Eerste Continentale Congres richtten een Continentale Vereniging op om ervoor te zorgen dat de volledige boycot in alle koloniën werd gehandhaafd. »
« Het volledige burgerschap, dat ook het stemrecht omvatte, werd ook beperkt. Veel grondwetten van staten bepaalden dat alleen mannelijke bezitters van onroerend goed of belastingbetalers konden stemmen. Voor vrouwen bleef het kiesrecht buiten bereik, behalve in de staat New Jersey. »
« Eaton en Mrs. Timberlake trouwden kort daarna, met de volledige goedkeuring van President Jackson. »
« Ik ging voor een volledige medische controle. Ik was niet bezorgd. »
« Tot op dat moment had ik de volledige betekenis van het woord "incontinentie" in al zijn gruwelijkheid nog niet begrepen. »
« Dus ging hij naast haar zitten en gaf haar zijn volledige aandacht. »
« In China werden de meest volledige teksten over massage samengesteld door de Sui in de 6e eeuw na Christus, en zij leren hoe te werken op acupunctuurpunten. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022