7 zinnen met «kerk»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord kerk en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De katholieke kerk, de enige kerk in Europa in die tijd, bezat ook grote stukken land en werd zeer rijk door het innen van niet alleen tienden (belastingen bestaande uit 10 procent van de jaarlijkse winst) maar ook pachtgelden van haar landerijen. »
« Tot de zestiende eeuw vormde de katholieke kerk een verenigende religieuze structuur voor christelijk Europa. »
« In de koloniale tijd in Virginia was de gevestigde kerk de Kerk van Engeland, die geen katholieken, baptisten of aanhangers van andere godsdiensten duldde. »
« In de voormalige Puriteinse kolonies bleef de Congregational Church (opgericht door de 17e-eeuwse Puriteinen) de kerk van de meerderheid van de inwoners. Massachusetts, Connecticut, en New Hampshire eisten overheidssteun voor christelijke kerken. »
« Een beter leven voor de kinderen was de grootste wens van Nenita en haar man, die hard moesten werken om hen op school te houden en hen naar de mis te brengen in de kerk in het dorp Divina Colonia, vijf kilometer verderop. »
« In de kerk werd de bijbelpassage uit "De rechtvaardige man die jong stierf" voorgelezen. »
« Toen ik haar door het gangpad van de kerk zag lopen, kreeg ik een brok in mijn keel. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022