7 zinnen met «punt»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord punt en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De kwestie van de slavernij was een belangrijk punt op de constitutionele conventie, omdat slavenhouders wilden dat slaven samen met blanken, de zogenaamde "vrije inwoners", werden geteld bij het bepalen van de totale bevolking van een staat. Dit zou op zijn beurt het aantal vertegenwoordigers van deze staten in het Lagerhuis verhogen. »
« De Verenigde Staten konden niet weten dat een deel van het land dat Mexico op het punt stond af te staan, veel meer waard was geworden dan iemand ooit had kunnen denken. »
« De radioloog bleef praten, en Margaret staarde naar een punt in de ruimte, zachtjes snikkend, niet in staat haar tranen te bedwingen. »
« In Pakistan vroeg ik de commandant van een guerrilladetachement dat op het punt stond een clandestiene operatie in Kaboel uit te voeren, of ik met hen mee mocht gaan. »
« Ik stond op het punt te vertrekken, terwijl hem een gevangenisstraf van 20 jaar, of misschien de doodstraf, boven het hoofd hing. En toch was hij oprecht gelukkig. »
« Door zijn punt te maken liet de werknemer zijn collega's zien dat hij een intelligent en creatief man is, maar hij ging ook tactvol te werk, aangezien hij de kwestie benaderde vanuit het oogpunt van de voorkeur van de klant. »
« Als hij de operatie op dat punt zou stoppen, zou hij een deel van de tumor laten zitten, dat weer zou gaan groeien. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022