8 zinnen met «elkaars»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord elkaars en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Die nacht gingen we in elkaars armen slapen; we hadden ons nog nooit zo intiem gevoeld. »
« We hielden elkaars hand vast en wachtten tot de slaap ons overviel. »
« De eerste ontmoeting van Tasman met de Maori was op 18 december in Taitapu Bay (nu Golden Bay), toen twee kano's vanaf de kust Tasmans schip naderden. Communicatie was niet mogelijk, omdat de Nederlanders en de Maori elkaars taal niet konden verstaan. »
« Luther en Calvijn begonnen elkaar te verafschuwen en vonden elkaars theologie even gebrekkig en misleidend als die van het katholicisme. »
« Ik kreeg hem rond 22.00 uur te pakken. We herkenden elkaars stem altijd meteen. »
« We hebben elkaars stem altijd onmiddellijk herkend, maar deze keer niet; nadat hij had geantwoord, vroeg hij: "Wie is dit?" Zeer beschaamd, vertelde ik hem mijn naam. »
« Het goede en het slechte van kleine steden komen op hetzelfde neer: een nauwe band met elkaars leven. »
« We hielden elkaars hand vast en lachten, terwijl we door de sneeuw de heuvel af gleden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022