7 zinnen met «veroorzaakte»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord veroorzaakte en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zijn bewind veroorzaakte grote onrust onder de puriteinen van New England toen hij de vele landtitels die de koning niet erkende, aanvocht en quota oplegde voor de herbevestiging ervan. »
« De Grote Ontwaking veroorzaakte een scheiding tussen degenen die de boodschap van het evangelie volgden (de "Nieuwe Lichten") en degenen die het verwierpen (de "Oude Lichten"). »
« De fantasie van onmiddellijke rijkdom veroorzaakte een massale uittocht naar Californië. Kolonisten uit Oregon en Utah spoedden zich de American River op. »
« In 1793 veroorzaakte Eli Whitney een revolutie in de katoenproductie toen hij de egreneringsmachine uitvond, een apparaat dat de zaden van het ruwe katoen scheidde. »
« De punt van de mast raakte de kabel en veroorzaakte een regen van rode vonken. »
« Zijn arrestatie op de 20e van die maand veroorzaakte ongeloof bij degenen die met hem te maken hadden. Heel Noorwegen was geschokt. »
« In de late derde eeuw veroorzaakte een Egyptische christelijke priester met de naam Arius een vuurstorm van controverse toen hij een eenvoudig logisch argument aanvoerde: God de vader had Jezus geschapen, dus was het onlogisch dat Jezus dezelfde was als God. »
diccio-o.com - 1998 - 2022