9 zinnen met «komt»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord komt en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« -Het komt allemaal goed," zei ik, bewust dat ik mezelf en haar probeerde aan te moedigen. »
« Het komt wel goed met je. Ik beloof het. En hij vertrok. »
« -Wees niet bedroefd. Het komt allemaal goed," zei Margaret. »
« In mijn geval, een man komt naar de stad en verkoopt mijn tante een stel Balzac boeken. Waarvoor? »
« -Het komt wel goed. -Hij bleef tegen zijn vriend zeggen, "Hou vol! »
« Een stortvloed van herinneringen komt in mij op, allemaal rond mijn vriend Nader Ali en de zorg die hij aan mij besteedde. »
« -Het komt allemaal goed," verzekerde de gespierde Dr. Murray Canter, een anesthesist gespecialiseerd in neurologie, hem met zijn krachtige stem. »
« Misschien komt er iemand met een idee. »
« Maar dit beeld komt beter overeen met dat van zijn vader, William, die in 1847 met zijn gezin op het dek van een schip de Atlantische Oceaan overstak: zij waren vluchtelingen die de hongersnood als gevolg van het tekort aan aardappelen in Ierland ontvluchtten. »
diccio-o.com - 1998 - 2022