7 zinnen met «noch»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord noch en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het waren allemaal waardevolle goederen die noch in Engeland werden geproduceerd, noch in trek waren bij de Britse marine. »
« Ik was niet al te gealarmeerd, noch leek hij bezorgd. »
« Ik had me eindelijk gerealiseerd dat ik noch onsterfelijk noch jong was. »
« Dit komt echter niet overeen met zijn eigen getuigenis, noch met de vier jaar die hij daar heeft doorgebracht zonder iets te bereiken. »
« Noch het mannetje, noch het vrouwtje eet gedurende de tien dagen dat de paring duurt, maar na die tijd scheiden zij zich abrupt en gaat ieder zijn eigen weg. »
« De mythe van Atlantis is nog steeds van kracht, hoewel noch het bestaan van het continent, noch de precieze plaats waar het zich bevond, is bewezen. »
« Bij de volkeren van Indonesië - die noch tot het Hindoeïsme noch tot de Islam bekeerd zijn - gelooft men dat er een universum van geesten is waarin de zielen worden herdacht en zich het leven herinneren. »
diccio-o.com - 1998 - 2022