6 zinnen met «gevierd»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gevierd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Fitzhugh betoogde dat het laissez-faire kapitalisme, zoals gevierd door Adam Smith, alleen ten goede kwam aan de snelle en slimme mensen, terwijl de onwetenden enorm in het nadeel waren. »
« Zijn zoon was ook een gevierd heerser. »
« De overlevenden van de episode die nu gevierd wordt, aten enkele sinaasappels, symbolisch voor de vier die bij die gelegenheid onder hen op rantsoen waren gesteld. »
« Eeuwen later zou de cultuur van de Myceners worden gevierd in de heldendichten (in naam geschreven door de dichter Homerus, hoewel "Homerus" waarschijnlijk een mythische figuur op zich is) De Ilias en De Odyssee, waarin de heldendaden worden beschreven van grote Mycenese helden als Agamemnon, Achilles en Odysseus. »
« In de Ilias en de Odyssee wordt de arete gevierd - een Griekse deugd die in het Engels kan worden vertaald als "uitmuntendheid" en "succes", maar die moet worden opgevat als een morele eigenschap en niet zozeer als een fysieke of mentale eigenschap. »
« Een van de redenen waarom we weten dat vrouwen een grotere mate van autonomie genoten dan in veel andere samenlevingen, is het aantal overgeleverde teksten waarin de rol van de vrouw wordt beschreven en, in veel gevallen, gevierd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022