8 zinnen met «hoogte»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord hoogte en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Andere slaven brachten hun meesters op de hoogte van het bestaan van opstandige slaven, in de hoop op een voorkeursbehandeling. »
« Slaven die hun meesters op de hoogte brachten van geplande slavenopstanden konden vaak dankbaarheid verwachten van de slavenhouder en, misschien, een mildere behandeling. Dergelijke verwachtingen werden altijd getemperd door de individuele persoonlijkheid en grillen van de meester. »
« Blanken die op de hoogte waren van niet-christelijke rituelen onder slaven bestempelden dergelijke praktijken als hekserij. »
« Bezoek regelmatig uw gynaecoloog voor een controle en om op de hoogte te blijven van de wetenschappelijke vooruitgang. »
« Deze zenuw-"boodschap", tot op zekere hoogte getemperd door de hogere corticale centra, wordt vervolgens doorgegeven aan de hypothalamus, waarvan het hormoon CRF (Corticotropin Release Factor) op zijn beurt de hypofyse stimuleert; als gevolg daarvan wordt de hypofyse gestimuleerd. »
« De jongen werd op de hoogte gebracht van het plan. »
« "We hebben de twee binnenboordmotoren op 150 meter hoogte uitgezet en de hoek van de propellers veranderd om de luchtweerstand te verminderen. »
« In 1859, toen Charles Darwin zijn evolutietheorie bekendmaakte, was de wetenschap nog niet op de hoogte van het bestaan van genen en dna. »
diccio-o.com - 1998 - 2022