8 zinnen met «relatief»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord relatief en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Slaven, katoen en de stoomboot veranderden de stad in de 18e eeuw van een relatief geïsoleerde uithoek van Noord-Amerika in een bloeiende metropool die qua belang kon wedijveren met New York. »
« Het grote verhaal van de oude Egyptische geschiedenis is dat elk van de verschillende grote koninkrijken tamelijk stabiel en relatief vreedzaam was, terwijl de tussenliggende perioden onrustig, gewelddadig en chaotisch waren. »
« Hoewel oorlogen relatief vaak voorkwamen, waren de meeste interacties tussen staten en culturen in die tijd vreedzaam en draaiden om handel en diplomatie. »
« Dit schrijfsysteem bleek flexibel, genuanceerd en relatief gemakkelijk te leren. »
« De Perzen hadden misschien relatief loyale onderdanen, maar als het maanden duurde voordat berichten hen bereikten, konden zelfs loyale onderdanen beslissingen nemen waar de koningen het niet mee eens waren. »
« De Perzische koningen voerden een bestuurssysteem in dat hen in staat stelde om met relatief succes inlichtingen te verzamelen en controle te houden over zo'n uitgestrekt gebied. »
« Een laatste onderdeel van het Perzische systeem was de relatief bescheiden belastingheffing. »
« De sofisten hadden geen andere gemeenschappelijke filosofische doctrine dan het idee dat de waarheid relatief was en dat de nadruk van het leven op individuele prestaties moest liggen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022