6 zinnen met «tijde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord tijde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Ten tijde van de revolutie was er in Amerika al meer dan honderd jaar slavernij. In veel opzichten versterkte de revolutie de aannames over ras onder blanke Amerikanen. »
« Ten tijde van de burgeroorlog verkondigde de Zuid-Carolina politicus James Hammond vol vertrouwen dat het Noorden het Zuiden nooit zou kunnen bedreigen omdat "katoen koning is". »
« Edsel Ford was op vakantie in Florida ten tijde van de crisis. »
« Profiterend van de versplintering van de Kerk ten tijde van de Babylonische gevangenschap en het Grote Westerse Schisma, begonnen Italiaanse bankiers ook rente te vragen op leningen, waarmee zij de eerste christenen werden die het verbod van de Kerk op "woeker" voortdurend en regelmatig trotseerden. »
« De Perzische (Iraanse) politieke en intellectuele tradities waren ten tijde van de Turkse migraties bijna tweeduizend jaar oud en gingen terug tot het Achaemenidische Rijk dat in 550 v. Chr. door Cyrus de Grote werd gesticht. »
« Studies in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland hebben aangetoond dat het onbewuste te allen tijde verschillende, voor het menselijk oor onwaarneembare geluiden oppikt en dat sommige daarvan, evenals bepaalde woorden, in staat zijn om bij mensen een bepaalde hoeveelheid energie op te wekken. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022