Zinnen met «zestien»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord zestien en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Er werden schoten gelost en zestien Amerikaanse soldaten werden gedood of gewond. »
« Butlers campagne kende jaren van mislukking en minachting voordat hij uiteindelijk succes had: de Wet op de Besmettelijke Ziekten werd ingetrokken en de leeftijd voor meerderjarigheid voor meisjes werd verhoogd van twaalf naar zestien jaar. »
« Elk jaar wordt wereldwijd meer dan zestien miljoen ton katoen geproduceerd. Maar in diezelfde periode gaat ongeveer vijf miljoen ton verloren aan de vraatzucht van een worm: de Eliotis Cia larve, oftewel de katoenmollworm. »
« Aantal moorden dat een kind gemiddeld tot de leeftijd van zestien jaar op de televisie heeft gezien: 18,000. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022