6 zinnen met «gedeeld»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gedeeld en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Na een opstand in Californië, waardoor het in tweeën werd gedeeld, probeerde Polk ook Alta Californië en New Mexico te kopen. Deze inspanningen liepen op niets uit. De Mexicaanse regering, woedend over de acties van de V.S., weigerde de onafhankelijkheid van Texas te erkennen. »
« Tegen die tijd hadden de Minoërs met de Myceners artistieke technieken, handel en hun schriftsysteem gedeeld, en dit laatste diende als basis voor het bijhouden van Myceense archieven in een vorm die bekend staat als Lineair B. »
« De Griekse goden en mythen werden door de Romeinen gedeeld, en alleen de namen van de goden werden veranderd (b.v. Zeus werd Jupiter, Aphrodite werd Venus, Hades werd Pluto, etc.). »
« Zo bevorderde de ervaring van het dienen in de legioenen of in de Romeinse hulptroepen een gedeeld gevoel van Romeinse identiteit, zelfs wanneer de soldaten uit gebieden kwamen die in het recente verleden door Rome waren veroverd. »
« De drukpers heeft de snelheid waarmee informatie kon worden gedeeld sterk verhoogd en heeft op zijn beurt geleid tot een toename van de geletterdheid in de vroegmoderne periode. »
« Wat zulke uiteenlopende voorbeelden van absolutisme als Frankrijk en Pruisen met elkaar verbond, was een gedeeld concept van koninklijk gezag. De theorie van het absolutisme was dat de koning boven de edelen stond en aan niemand in zijn rijk verantwoording verschuldigd was, maar dat hij zijn onderdanen een soort welwillende bescherming en toezicht verschuldigd was. »
diccio-o.com - 1998 - 2022