7 zinnen met «zonder»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord zonder en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Met uitsluitend menselijke arbeid en zonder machines bouwden de Inca's muren en gebouwen van gepolijste stenen, waarvan sommige meer dan vijftig ton wogen, die perfect in elkaar pasten zonder gebruik te maken van mortel. »
« Columbus had zijn plan reeds zonder succes aan de heersers van Genua en Venetië voorgelegd, zodat de Spaanse monarchie zijn laatste hoop was. »
« De oorlog was onbeslist, zonder duidelijke overwinnaar. »
« Kan het Parlement belastingen heffen zonder vertegenwoordiging? De leden van dit eerste congres, bekend als het Stamp Act Congres, zeiden nee. Deze negen vertegenwoordigers hadden een gevestigd belang bij belasting zonder vertegenwoordiging. Deze negen vertegenwoordigers hadden een gevestigd belang bij het afschaffen van de belasting. »
« De Restriction Act, die bedoeld was om New York te isoleren zonder de andere koloniën kwaad te maken, had het tegenovergestelde effect, door de rest van de koloniën te laten zien hoe ver sommige leden van het Parlement bereid waren van de Britse grondwet af te wijken. »
« Anders kregen plaatselijke functionarissen de bevoegdheid om zonder vrees voor vervolging dodelijk geweld te gebruiken tegen rebellen. »
« De eerste jaren van de 19e eeuw verliepen niet zonder problemen tussen de twee politieke partijen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022