6 zinnen met «commandant»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord commandant en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Lewis koos op zijn beurt William Clark, die zijn commandant was geweest, om de groep te helpen leiden. »
« In Pakistan vroeg ik de commandant van een guerrilladetachement dat op het punt stond een clandestiene operatie in Kaboel uit te voeren, of ik met hen mee mocht gaan. »
« De vier thémas (of themata, administratieve afdelingen van het Byzantijnse Rijk) werden in de loop der eeuwen verdeeld, waarbij de dorpen door de commandant werden bewaakt en het volk direct aan de zijde van hun buren en families streed. Uiteindelijk was het dit systeem, dat moreel en loyaliteit stimuleerde, dat het keizerrijk vele eeuwen in stand hield. »
« Ze was een commandant in de Navy Reserve, en was net voor zes maanden aangesteld voor dienst in het Pentagon. »
« "We moesten hem naar buiten dwingen," zegt luitenant-kolonel John Kalb, commandant van zijn eenheid. "Pas toen, buiten, realiseerde hij zich dat hij onder het bloed zat. »
« Die avond, na het appèl, toonde een soldaat ons de verdwenen fiets en meldde aan de commandant: "Kapitein, vandaag ben ik naar de kapper geweest en toen ik naar buiten ging vroeg de kapper me of ik de fiets kon krijgen die je gisteren vergeten was toen je je ging scheren. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022