9 zinnen met «vinden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vinden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het parlement moest een manier vinden om inkomsten te verwerven om de verlammende oorlogsschuld af te betalen. »
« Veel Amerikanen droomden ook van het vinden van een noordwestelijke doorgang en het openstellen van de Stille Oceaan voor Amerikaanse handel en invloed, waaronder president Thomas Jefferson. »
« Hoewel de Groep Ontdekkers er niet in slaagde een route over water naar de Stille Oceaan te vinden (want die bestond niet), bereikten zij wel veel van de doelen die Jefferson zich had gesteld. »
« Sommigen konden goud vinden door te duiken of door vuil van de rivierbodem te scheppen in zeefachtige constructies, tuimelaars genaamd, maar de meesten deden dat niet. »
« Slaven gebruikten het paternalisme vaak in hun voordeel door binnen dit systeem mogelijkheden te vinden om zich te verzetten en een zekere mate van vrijheid en autonomie te verwerven. »
« In 1854 kwamen Amerikaanse diplomaten bijeen in Oostende, België, om een manier te vinden om Cuba te veroveren. »
« Ik wilde een evenwicht vinden tussen optimisme en realisme, wat moeilijk is voor 20 mensen die rond een vergadertafel zitten. »
« Maar sommige briljante mensen zijn ongeduldig met tragere mensen en vinden het onmogelijk om te luisteren. »
« Voor het eerst in zijn leven kon deze man, die van woorden zijn leven had gemaakt, geen woorden vinden om zijn verdriet te verlichten. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022