12 zinnen met «wilde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord wilde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De hertog van York wilde niet ter plaatse regeren of luisteren naar de wensen van de plaatselijke kolonisten. Daarom duurde het tot 1683, bijna 20 jaar nadat de Engelsen de kolonie in handen hadden gekregen, voordat de kolonisten in staat waren om een plaatselijke volksvertegenwoordiging bijeen te roepen. »
« Hamilton wilde het papiergeld dat de staten tijdens de oorlog hadden uitgegeven, dezelfde status geven als staatsobligaties; deze federale biljetten zouden in 1792 rente beginnen op te brengen. »
« Jefferson wilde dat Amerika de korenschuur van de wereld zou zijn, en zijn landbouwprodukten zou exporteren zonder te lijden onder het kwaad van verstedelijking en industrialisatie. Omdat de Amerikaanse boeren hun eigen land zouden bezitten, konden zij zich verzetten tegen degenen die probeerden hun stemmen te kopen met beloften van eigendom. »
« Jefferson, die de Verenigde Staten wilde uitbreiden om zijn "imperium van vrijheid" te verwezenlijken, behaalde zijn grootste triomf in 1803 toen de Verenigde Staten het Louisiana Territory van Frankrijk kochten. Voor 15 miljoen dollar - een spotprijsje, gezien de hoeveelheid land die ermee gemoeid was - verdubbelde de Verenigde Staten in omvang. »
« Als een vakman de middag vrij wilde nemen, kon dat. Als een boer zijn omheining op donderdag in plaats van woensdag wil herbouwen, kan dat. »
« De in Virginia geboren Cyrus McCormick wilde het moeizame proces vervangen van het gebruik van een zeis om tarwe te snijden en te verzamelen voor de oogst. »
« House Speaker Clay wilde niet dat zijn rivaal, Jackson, president zou worden, en dus werkte hij binnen het House om Adams' presidentschap veilig te stellen, door velen ervan te overtuigen op de New Englander te stemmen. »
« President Adams wilde de productie bevorderen, vooral in zijn geboortestreek New England. Daartoe stelde hij in 1828 een hoog tarief voor ingevoerde goederen voor, ter hoogte van 50 procent van hun waarde. »
« Jefferson wilde vooral Amerikaanse controle uitoefenen over het gebied, een gebied dat al goed bekend was bij Franse en Britse ontdekkingsreizigers. »
« Jefferson wilde de toegang van Amerikaanse handelaren tot de havens van China verbeteren. »
« Net als Spanje wilde ook Mexico de vestiging in de deelstaten Coahuila en Texas aanmoedigen en vaardigde het kolonisatiewetten uit om de immigratie te bevorderen. »
« Narciso Lopez, een Venezolaan die een einde wilde maken aan de Spaanse controle over het eiland, riep de hulp in van de Amerikanen. Hij probeerde vijf keer het eiland in te nemen, en zijn laatste poging kwam in de zomer van 1851, toen hij een gewapende groep uit New Orleans leidde. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022