5 zinnen met «schilderen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord schilderen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Whigs gebruikten de belediging in hun voordeel door Harrison af te schilderen als een man van het volk die in een blokhut was geboren (in feite had hij een bevoorrechte afkomst in Virginia), en de vete werd bekend als de blokhutcampagne. »
« Ze hield van poëzie en schilderen, en had een reputatie van medeleven. Als ze een kitten adopteerde, koos ze het lelijkste van het nest. »
« Neem een activiteit aan, zoals breien of schilderen, die niet tijdens het eten kan worden gedaan, adviseert John Foreyt, een professor aan de medische faculteit in Houston. »
« We moeten het accepteren als de meisjes zich vervelen, en berusten in het feit dat we het huis misschien nooit meer schilderen. »
« Walker stopte 500.000 pond in een zwarte aktetas en vertrok toen naar Oslo; intussen deed rechercheur Roberts, voordat hij Londen verliet, nog wat laatste onderzoek. Hij kwam te weten dat Munch, toen hij "De Schreeuw" aan het schilderen was, onvoorzichtig een kaars had uitgeblazen en gesmolten was op een van de onderste hoeken had gesmeerd. Als de dieven hem een schilderij zonder wasresten zouden laten zien, zou hij weten dat het een vervalsing was. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022