5 zinnen met «woonplaats»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord woonplaats en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De wet riep op tot de verhuizing van de Vijf Beschaafde Stammen van hun woonplaats in het zuidoosten van de Verenigde Staten naar het land in het westen, in het huidige Oklahoma. »
« Eén werd ontvangen in de bibliotheek in de woonplaats van een zekere radio-operator van de marine, die 's nachts een lang stuk gevaarlijk water had overgezwommen en het vlot van Rickenbacker en Bartek naar een torpedoboot had getrokken. »
« Het belangrijkste is dat Herodotus reisde en bronnen las die als basis dienden voor zijn conclusies. Hij bleef niet gewoon in zijn woonplaats zitten en theoretiseren over dingen; hij verzamelde een enorme hoeveelheid informatie over vreemde landen en culturen en onderzocht contemporaine verslagen van gebeurtenissen. »
« Hoewel er veel bloedvergieten was onder de machtige Renaissance-families, nam hun politieke concurrentie vaak de vorm aan van een voortdurende strijd over wie de beste kunst kon bestellen en die kunst vervolgens aan zijn woonplaats kon "schenken", in plaats van op straat te vechten. »
« Tientallen jaren lang probeerden de meeste overlevenden een nieuw leven op te bouwen, vaak duizenden kilometers van hun vroegere woonplaats, en de meeste niet-joden waren zich totaal niet bewust van de omvang, de reikwijdte en de georganiseerde aard van de genocide. »
diccio-o.com - 1998 - 2022