Zinnen met «bedienden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bedienden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Doorgaans werden deze bedienden deel van de uitgebreide stamfamilie. »
« De Neo-Babyloniërs namen enkele van de terreurtactieken van de Assyriërs over; zij deporteerden ook veroverde vijanden als bedienden en slaven. »
« Voor degenen die zich bedienden konden veroorloven om het werk te doen, werden huizen en bedrijven regelmatig geschrobd met bijtende zeep, maar er was weinig te doen in de smerigheid van arbeiderswoningen en sloppenwijken in de stad. »
« De tombe behoorde waarschijnlijk toe aan een edelvrouw van de eerste Tai generatie, en de 122 houten beeldjes die in de tombe zijn gevonden beelden familieleden, vrienden en bedienden uit. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022