7 zinnen met «terwijl»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord terwijl en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het resultaat was geraffineerde suiker, terwijl de overgebleven melasse tot rum kon worden gedistilleerd. Elke stap was moeizaam en vaak gevaarlijk. »
« De Daughters of Liberty propageerden de boycot van Britse goederen, terwijl de Sons de boycot afdwongen door te dreigen met represailles tegen iedereen die geïmporteerde goederen kocht of gestempeld papier gebruikte. »
« Vastbesloten om Greene's leger te vernietigen, achtervolgde hij het terwijl Greene zich strategisch terugtrok naar het noorden in North Carolina. »
« Sommigen beschouwden het plan als een oneerlijk gebruik van de federale macht, terwijl Hamilton aanvoerde dat artikel 1, sectie 8 van de grondwet de regering "impliciete bevoegdheden" gaf die het groene licht gaven voor zijn programma. »
« Pro-Jackson kranten juichten de "held van New Orleans" toe terwijl ze Adams aan de kaak stelden. »
« Ironisch genoeg, terwijl de blanken volhielden dat de Cherokee en andere inheemse volken nooit goede burgers konden zijn vanwege hun wilde manieren, waren de Cherokee verder gegaan dan enige andere inheemse groep in het overnemen van de blanke cultuur. »
« -Uitstekend," antwoordde ik, terwijl ik me op mijn werk concentreerde. »
diccio-o.com - 1998 - 2022