8 zinnen met «controle»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord controle en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Moslims behielden echter de controle over een groot deel van Spanje, waar Cordoba, bekend om de leer- en wolproduktie, een belangrijk centrum van kennis en handel werd. »
« Naarmate het land onder de controle van de moslimlegers kwam, voerden deze islamitische regerings- en rechtsstructuren in, terwijl de plaatselijke stamhoofden zich bekeerden, gewoonlijk op straffe van de dood. »
« Nadat de Spaanse controle over het Caribisch gebied begon te verzwakken, richtten de Fransen hun aandacht op de kleine eilanden van West-Indië, en in 1635 hadden zij er twee gekoloniseerd, Guadeloupe en Martinique. »
« Omdat ze geen controle over hun leven hadden, moesten slaven vreselijke omstandigheden doorstaan. Bij elke gelegenheid verzetten zij zich tegen de slavernij, en hun verzet werd met geweld beantwoord. »
« Karel II hoopte Engelse controle te krijgen over het gebied tussen Virginia en het Spaanse Florida. Daartoe vaardigde hij in 1663 een koninklijke oorkonde uit aan acht trouwe en betrouwbare aanhangers, die elk een feodaal-achtige eigenaar moesten worden van een streek in de provincie Carolina. »
« Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1664-1667) kregen Engelse troepen de controle over de Nederlandse bonthandelkolonie Nieuw-Nederland, en in 1664 schonk Karel II deze kolonie (inclusief het huidige New Jersey) aan zijn broer James, hertog van York (later James II). »
« In 1691 herstelde Engeland de controle over de provincie New York. »
« De Britten hoopten meer controle te krijgen over de koloniale handel en de vestiging in de grensgebieden, en tevens de administratieve kosten van de kolonies en de enorme schuld die de Frans-Indiaanse oorlog had achtergelaten, te verminderen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022