6 zinnen met «storm»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord storm en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In het middelpunt van de storm stond Margaret ("Peggy") O'Neal, een bekende socialite uit Washington, D.C. »
« Kennedy beantwoordde de storm van verontwaardiging die volgde met een brutaliteit die terugsloeg. »
« Het is duidelijk dat er veel is veranderd in de eeuwen sinds de protestantse reformatie haar storm van controverse en bloedvergieten losliet. »
« Kortom, het was een "perfecte storm" van technologie en ideologie die Europa's wereldwijde voedingswoede, "imperialisme" genaamd, mogelijk maakte en rechtvaardigde. »
« -En hoe ben je dat oog kwijtgeraakt? // Nu zul je het zien. Er was een verschrikkelijke storm bij Turtle Island. Het tuig was kapot en toen ik opkeek, keek een zeemeeuw... // En daardoor had je geen oog meer? // Nee. Het is gewoon dat ik die dag mijn eerste haak kreeg! »
« Ik wist dat een noordoostelijke storm, die drie dagen lang hard had gewaaid, enorme hoeveelheden wit zand had afgezet langs het oostelijke strand, waardoor het een perfecte plek was om te kamperen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022