7 zinnen met «rituelen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord rituelen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Rallies, parades en andere rituelen verspreidden de boodschap dat Jackson stond voor de gewone man tegen de corrupte elite die Adams en Clay steunden. »
« Blanken die op de hoogte waren van niet-christelijke rituelen onder slaven bestempelden dergelijke praktijken als hekserij. »
« Onder de Afrikanen echter creëerden rituelen en het gebruik van verschillende planten door gerespecteerde slavengenezers verbindingen tussen het Afrikaanse verleden en het Amerikaanse Zuiden, terwijl zij de slaven een gevoel van gemeenschap en identiteit verschaften. »
« In die tijd werden rituelen uitgevoerd om het kwaad tegen te gaan waarvan men dacht dat het natuurlijke en goddelijke oorzaken had. »
« De aanhangers van alternatieve geneeswijzen geloven, verre van rituelen te houden, wonderdrankjes in te nemen of zich aan magische effluenten te onderwerpen, ten diepste in het genezende vermogen van de natuur. »
« De Arabieren wisten ook voordeel te halen uit de thermische voordelen en zij voegden ze bij hun rituelen. Terwijl de zieke in het water bleef, zong en danste een echte harem om hem heen om hem wakker te houden. »
« Het was de taak van de mensen, vooral van de Egyptenaren, om de harmonie te handhaven door middel van juiste rituelen en door ervoor te zorgen dat de Egyptische samenleving stabiel was. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022