8 zinnen met «veel»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord veel en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het land is er hoog, met veel bergen en toppen die onvergelijkbaar hoger zijn dan op het centrale eiland. »
« Erger nog, veel machthebbers zagen de Puriteinen als een bedreiging voor hun veiligheid vanwege hun verzet tegen de nationale kerk. »
« In 1630 verliet een veel groter contingent puriteinen Engeland om te ontsnappen aan conformiteit met de Kerk van Engeland en stichtte de Massachusetts Bay Colony. »
« Zoals veel ontdekkingsreizigers uit die tijd was Hudson eigenlijk op zoek naar een doorgang naar Noordwest-Azië en zijn rijkdommen, maar het vele bont dat in het door hem verkende gebied werd verzameld, vooral de begeerde bevervachten, vormden een reden om ze voor Nederland op te eisen. »
« Het encomienda-systeem ging gepaard met veel geweld. »
« Na die datum raakten nog veel meer Engelse kooplieden betrokken bij de slavenhandel, waardoor het aantal vervoerde slaven sterk toenam. »
« De achttiende-eeuwse stad New York telde veel verschillende etnische groepen, en conflicten tussen die groepen zorgden voor spanningen. »
« Groot-Brittannië had veel te vieren in 1763. De lange en kostbare oorlog met Frankrijk was eindelijk voorbij, en Groot-Brittannië was als overwinnaar uit de strijd gekomen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022