6 zinnen met «beslissingen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord beslissingen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zijn oordeel en beslissingen werden als onberispelijk beschouwd. »
« Dr. Bustillo wist dat het leven in Negros Occidental vol moeilijke beslissingen zat, maar ze was niet van plan om Rona zonder behandeling te laten gaan. Ze verzekerde Nenita dat ze in staat zou zijn om de kosten te dekken. »
« Degenen die beslissingen uitstellen hebben een strategisch voordeel ten opzichte van degenen die dat niet doen, omdat zij altijd een langere termijn hebben dan de laatsten. »
« Bureaucratie is in wezen de vervanging van individuele menselijke beslissingen door regels. Dat proces, hoewel vaak frustrerend voor de individuen die erin verstrikt raken, heeft het effect van het creëren van een efficiëntere reeks processen dan door willekeurige besluitvorming kan worden bereikt. »
« Priesters leidden waarschijnlijk de pogingen om irrigatiesystemen aan te leggen en namen beslissingen over het bouwen en herbouwen van steden, omdat zij het monopolie hadden op het verklaren van de grote krachten die in het menselijk leven werkzaam waren. »
« De Perzen hadden misschien relatief loyale onderdanen, maar als het maanden duurde voordat berichten hen bereikten, konden zelfs loyale onderdanen beslissingen nemen waar de koningen het niet mee eens waren. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022