6 zinnen met «oordeel»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord oordeel en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zijn oordeel en beslissingen werden als onberispelijk beschouwd. »
« Alleen, als we niet naar ons eigen oordeel handelen en alles gaat mis, blijven we achter met de spijt dat we al die tijd hebben geweten dat het niet de beste weg was. »
« Er zijn verschillende verhalen waarin Jahweh mensen oordeelde, waaronder koningen als David en Salomo, waardoor duidelijk wordt dat alle mensen bekend waren bij Jahweh en dat niemand aan zijn oordeel kon ontsnappen. »
« Op dezelfde manier is het christelijke idee van het laatste oordeel duidelijk schatplichtig aan dat van Zoroaster: een grote dag des oordeels. »
« De Farizeeën verzetten zich tegen hen en hielden vol dat alle Joden alle wetten van Mozes moesten houden, en predikten ook dat er spoedig een messias - een verlosser - zou komen om een dag van oordeel voor Jahweh te brengen en de vervulling van het bijbelse verbond te bewerkstelligen. »
« De opstellers van de nationale grondwet stelden in artikel 19 de verdediging van de persoonlijke vrijheid vast en verklaarden dat de particuliere daden van de mens, zolang zij anderen niet schaden, alleen zijn voorbehouden aan het oordeel van God. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022