6 zinnen met «rijkste»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord rijkste en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Ondanks dat hij een van de rijkste mannen van New York City werd, leefde Cooper eenvoudig. »
« Aan de vooravond van de Burgeroorlog was Ellison een van de rijkste en grootste slaveneigenaars in de staat geworden. »
« Toen hij werd ondervraagd, gaf de boerenjongen die een van de rijkste mannen ter wereld was geworden deze eenvoudige verklaring voor zijn succes: "Ik heb geprobeerd te leven zoals mijn moeder het gewild zou hebben. »
« Het is echter belangrijk voor ogen te houden dat Egypte de rijkste plaats in de antieke wereld bleef vanwege de ongelooflijke overvloed van de Nijl, en of de Assyriërs, Perzen, Grieken, Romeinen of Arabieren het nu voor het zeggen hadden bij de verovering, Egypte was altijd een van de grootste prijzen die bij een verovering te winnen waren. »
« De rijkste en machtigste burgers stonden bekend als "aristocraten", de "beste mensen". »
« Athene was in deze periode de rijkste en invloedrijkste van alle Griekse polen, hoewel zijn macht afnam toen het vanaf 431 v. Chr. verwikkeld raakte in de Peloponnesische Oorlog tegen Sparta. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022