6 zinnen met «clubs»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord clubs en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De elite richtte ook sociale clubs op om banden te smeden en te onderhouden. De eerste daarvan, de Philadelphia Club, ontstond in 1834. »
« Soortgelijke clubs werden al snel in andere steden opgericht en boden onderdak aan een reeks sociale activiteiten die bedoeld waren om de belangrijkste economische families nog meer te verenigen. »
« Tippecanoe clubs, waar alcohol rijkelijk vloeide, hielpen bij de marketing van de Whig kandidaat. »
« Hier wordt lichaamsbeweging veel meer geassocieerd met clubs dan met school; in de ontwikkelde landen daarentegen vindt lichaamsbeweging op school plaats. »
« In juni 1988 had hij zo'n 44.000 mensen toegesproken in clubs, kerken en scholen. En hij moest het doen met de helft van zijn spreekapparaat: de andere helft was door kanker afgesneden. »
« Ons hele leven brengen we door in instellingen. Deelname aan sommige daarvan, zoals het gezin of de school, is voor alle mensen een verplichte stap. Andere, zoals clubs, politieke partijen, buurtcentra, de kerk, passeren we vrijwillig. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022