7 zinnen met «klassen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord klassen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De vorming van afzonderlijke klassen, vooral in het snel industrialiserende noorden, was een van de meest opvallende ontwikkelingen. »
« In een reeks baanbrekende studies heeft Carol Dweck, Ph.D., van de Universiteit van Illinois in Urbana, gewerkt met kinderen in de eerste klassen. »
« De politieke leiders in het oude Mesopotamië schijnen te zijn gekozen door zowel de priesters als de krijgerselite, waarbij beide klassen nauw samenwerkten bij het besturen van de steden. »
« De Centurische Vergadering was verdeeld in vijf verschillende klassen op basis van rijkdom (een systeem dat ervoor zorgde dat de rijken altijd meer konden stemmen dan de armen). »
« Ook in de Eeuwige Vergadering hadden de rijke klassen meer wettelijk stemrecht dan de arme klassen - de equites en patriciërs werkten vaak samen tegen de eisen van de arme klassen. »
« Aldus evolueerde de middeleeuwse politiek mettertijd tot een hiërarchische, op klassen gebaseerde structuur waarin koningen, heren en priesters heersten over de grote meerderheid van de bevolking: de boeren. »
« De regering had een vertegenwoordiging van alle rijke klassen, maar niemand vertegenwoordigde de meerderheid van de bevolking van de stad, die bestond uit de armen in de stad. »
diccio-o.com - 1998 - 2022