6 zinnen met «steunde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord steunde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Adams steunde de aanleg van wegen en kanalen om de handel te vergemakkelijken en markten voor de landbouw te ontwikkelen, en ook om de vestiging van het westen te bevorderen. »
« Met de opbrengst van de verkoop van land in het westen steunde Adams de aanleg van wegen en kanalen om de handel en de ontwikkeling van de nederzettingen in het westen te vergemakkelijken. »
« Egger nam de zaak op zich, en de SEO steunde hem. »
« Terwijl hij zijn voeten op het dashboard steunde en zijn hoofd naar beneden leunde om de schok te verminderen, moest Mike vechten tegen een oprukkende duisternis. »
« De gesel van de alcohol is niet nieuw: reeds in 1600 steunde de Rijngraaf Frederik V, via landgraaf Moritz von Hessen, de oprichting van de beroemde drankbestrijdingsverenigingen. »
« Treholt bezocht vaak zijn Griekse vrienden, waaronder Papandreou. Hij steunde deze laatste in de vergeefse campagne van de Griekse Socialistische Partij tegen de toetreding van Griekenland tot de Europese Economische Gemeenschap. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022