6 zinnen met «voorgangers»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord voorgangers en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In tegenstelling tot hun voorgangers, die te voet of per karavaan reisden, hadden deze kolonisten nieuwe transportmogelijkheden. Hun reizen werd mogelijk gemaakt door de aanleg van wegen, kanalen en spoorwegen, projecten waarvoor geld nodig was van de federale regering en de staten. »
« De Neo-Assyriërs waren directe afstammelingen van hun voorgangers uit de Bronstijd, maar omwille van de eenvoud zal in dit hoofdstuk naar beide worden verwezen als de Assyriërs. »
« Darius I erfde de veroveringen van zijn voorgangers en zag persoonlijk toe op de verovering van het noordelijke deel van de Indus-vallei in Noordwest-India. Dit was de eerste keer in de wereldgeschiedenis dat één staat heerste over drie van de belangrijkste riviersystemen uit de oudheid (nl. de Nijl, Mesopotamië en de Indus). »
« Eén aspect van Keizer Justinianus' aandacht voor christelijke zuivering was de vernietiging van de oude tradities van heidendom in en rond Griekenland die door zijn christelijke voorgangers waren begonnen. »
« Met andere woorden, hoewel de monarchen van de 17e en 18e eeuw zeker wisten dat zij iets anders deden dan hun voorgangers, gebruikten zij niet de term "absolutisme" als zodanig. »
« Toch regeerde elke keizer over een "rijk" dat sterk verschilde van dat van zijn voorgangers, waarin (zelfs in Rusland in 1905) tenminste enkele mannen stemden voor vertegenwoordigers met echte politieke macht. »
diccio-o.com - 1998 - 2022