6 zinnen met «verbinding»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verbinding en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In 1844 zond Morse het eerste telegraafbericht over de nieuwe verbinding. Verbeterde communicatiesystemen bevorderden de ontwikkeling van het bedrijfsleven, de economie en de politiek doordat zij de verspreiding van nieuws met een voorheen ongekende snelheid mogelijk maakten. »
« Neurologen blijven zich verbazen over de vele verbanden tussen geest en lichaam. Het is duidelijk dat het hier niet gaat om een mechanische verbinding, zoals die tussen een motor en de aandrijfriem. »
« Histamine is een amine (organische verbinding afgeleid van ammoniak) die in alle dierlijke en plantaardige weefsels voorkomt. »
« Een molecuul is de eenvoudigste chemische verbinding die er bestaat, waarin twee of meer atomen door een chemische binding met elkaar verbonden zijn. Het aantal atomen hangt af van de stof. »
« Tijdens de Middeleeuwen ontstond een ander concept van wat de kern van de westerse beschaving was, vooral onder de Europeanen. Het was niet alleen de verbinding met Romeinse en Griekse verworvenheden, maar ook met religie. »
« De belangrijkste figuur in het Egyptische geestelijke leven was de koning; men geloofde dat hij (of soms zij) een directe verbinding vormde tussen de goden en het Egyptische volk. »
diccio-o.com - 1998 - 2022