6 zinnen met «rivieren»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord rivieren en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hoewel er langs deze rivieren grote handelscentra waren, leefden de meeste Westafrikanen in kleine dorpen en identificeerden zij zich met hun uitgebreide familie of clan. »
« Geïnspireerd door verhalen over rivieren van goud en schuchtere, kneedbare inboorlingen, waren latere Spaanse ontdekkingsreizigers meedogenloos in hun zoektocht naar land en goud. »
« In 1670 stichtten zij Charles Town (later Charleston), genoemd naar Charles II, op de samenloop van de rivieren Ashley en Cooper. »
« Samen met de honderden stoomboten die de rivieren van Amerika bevoeren, maakte deze vooruitgang in het vervoer het gemakkelijker en goedkoper om landbouwproducten uit het Westen te verschepen om de mensen in de Oostelijke steden te voeden, en om industrieprodukten uit het Oosten naar de mensen in het Westen te verschepen. Zonder deze mogelijkheid om goederen te vervoeren, zou de marktrevolutie niet mogelijk zijn geweest. »
« Alluviaal goud, goud dat door de bergen in beken en rivieren was weggespoeld, was snel uitgeput en wat overbleef was ondergronds. »
« Sommige rivieren waren buiten hun oevers getreden, en bij de minste motregen maakte iedereen zich zorgen dat de overstromingen erger zouden worden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022