8 zinnen met «prijzen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord prijzen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zelfs met de Townshend tax zou de East India Company door deze wet haar thee tegen lagere prijzen kunnen verkopen dan de gesmokkelde Nederlandse thee, waardoor de smokkelhandel zou afnemen. »
« Het was nu een markteconomie, waarin de produktie van goederen, en hun prijzen, niet door de overheid werden gereguleerd. »
« Markteconomieën gaan gepaard met schommelende prijzen voor arbeid, grondstoffen en consumptiegoederen, en zijn afhankelijk van krediet en financiële instrumenten; elk van deze factoren kan de oorzaak zijn van een verstoring van het evenwicht en een economische neergang waarbij bedrijven en landbouwers in gebreke blijven, loontrekkenden hun baan verliezen en beleggers hun activa verliezen. »
« De prijzen begonnen reeds te dalen in 1815, aan het einde van de Napoleontische oorlogen, toen Groot-Brittannië zijn overtollige industrieprodukten, het resultaat van overproduktie in oorlogstijd, begon te "dumpen" in Amerikaanse havens, waar zij goedkoop werden verkocht en concurreerden met in Amerika vervaardigde goederen. »
« In de jaren 1850 bereikte de vraag naar slaven een recordhoogte, zodat de prijzen verdubbelden. Een slaaf die in de jaren 1820 voor 400 dollar zou zijn verkocht, kon in de jaren 1850 800 dollar opbrengen. »
« Marlee Bretz bezat opmerkelijke muzikale gaven. Ze had prijzen gewonnen voor zang, fluit en piano. »
« "Zijn idee was om de natuurlijke schatten van het eiland aan te prijzen als iets dat een lust is voor het oog," zegt Fernando Gómez Aguilera van de César Manrique Stichting. »
« Jon, een 28-jarige Amerikaan, stond op het punt deel te nemen aan de finale van de Van Cliburn International Piano Competition van 1997 en mee te dingen naar een van de meest prestigieuze prijzen in de muziek. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022