8 zinnen met «iedereen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord iedereen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Fox en zijn volgelingen benadrukten veeleer dat iedereen een "innerlijk licht" in zich had, een vonk van goddelijkheid. »
« Voor deze voorstanders van de grondwet leek het idee dat iedereen gelijk was belachelijk. Vrouwen, zwarten en inheemse volkeren, zo betoogden zij, moesten hun plaats kennen als ondergeschikten van blanke mannelijke burgers. Pogingen om gelijkheid op te leggen, vreesden zij, zouden de republiek vernietigen. Amerika is niet gemaakt om een democratie te zijn. »
« Nu kon iedereen, behalve de allerarmsten, zich de eerste levensbehoeften en enkele kleine luxeartikelen veroorloven. »
« Toen de wil van de meerderheid de regel van de dag werd, was iedereen die buiten de heersende stroming van de blanke Amerikaanse opinie viel, vooral Indianen en zwarten, kwetsbaar voor de toorn van de meerderheid. »
« Ik zei hem dat iedereen die ik gesproken had erop had aangedrongen dat ik geen beslissingen zou nemen voordat ik hem geraadpleegd had. Hij glimlachte bescheiden. »
« Dit is absoluut geen geheim. Ik heb liever dat iedereen de waarheid weet dan dat er geruchten ontstaan. »
« Ik kwam er uiteindelijk overheen, net als iedereen. »
« Met de inzet van iedereen, wisten we dat we zouden slagen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022