7 zinnen met «dikke»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord dikke en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In Waltham werd katoen gekaard en tot dikke strengen katoenvezels getrokken, rovings genaamd. De rovings werden dan tot garen gesponnen, en het garen werd tot katoenen doek geweven. »
« Om het verlies te compenseren, werd hem via drie dikke intraveneuze slangen bijna vier liter zoutoplossing toegediend. »
« Zij droeg dikke handschoenen, want de temperatuur in de open lucht was 13 graden Celsius onder nul. »
« Moeders die onschuldig hun kinderen te veel eten geven, creëren de dikke mensen van morgen. »
« Twee dikke stalen balken, reeds op maat gezaagd door de Belleview vrijwilliger, werden de berg op gedragen. »
« Opnieuw begonnen de dikke zakken onder het rotsblok zich op te blazen. »
« Op de foto staat Titov, een korte, dikke man, gebarend en gebarend; Treholt loopt naast hem, met een jeugdige glimlach, alsof hij er erg trots op is zich in het gezelschap van een groot man te bevinden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022