8 zinnen met «centrale»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord centrale en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Embargo van 1807 en de Oorlog van 1812 speelden een centrale rol in de industriële ontwikkeling van de Verenigde Staten. »
« Met zijn centrale ligging, grote haven en toegang tot het binnenland via de Hudson-rivier, had New York City al het leeuwendeel van de handel in handen. Toch waren de kooplieden van de stad bezorgd om terrein te verliezen aan hun concurrenten in Philadelphia en Baltimore. »
« Op 14 september 1847 betrad Scott het centrale plein van Mexico-stad; de stad was gevallen. Terwijl Polk en andere expansionisten "heel Mexico" eisten, onderhandelden de Mexicaanse regering en de Verenigde Staten in 1848 over vrede, wat resulteerde in het Verdrag van Guadalupe Hidalgo. »
« Katoen en slavernij namen een centrale - en onderling verweven - plaats in de negentiende-eeuwse economie in. »
« De hersenen en het complement daarvan, het centrale zenuwstelsel (CZS), zijn wat de mens als zodanig onderscheidt. »
« Het centrale zenuwstelsel is het gedeelte van het zenuwstelsel dat gevormd wordt door de hersenen en het ruggenmerg. »
« Het centrale zenuwstelsel is verantwoordelijk voor de geleiding van prikkels van een zintuiglijke receptor via een netwerk van zenuwcellen naar de plaats waar de reactie plaatsvindt. »
« Na de afschaffing van de provinciale besturen in 1876 nam de centrale regering de aanleg van spoorwegen in Nieuw-Zeeland over. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022