7 zinnen met «moest»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord moest en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Er moest een rechtstreekse zeeroute naar het oosten worden gevonden, waardoor het landgedeelte van de reis werd afgesneden. »
« In 1533 stichtte Pizarro Lima, Peru. Net als Cortés moest Pizarro niet alleen de strijd aanbinden met de inboorlingen van de nieuwe werelden die hij veroverde, maar ook met concurrenten in zijn eigen land; een Spaanse rivaal vermoordde hem in 1541. »
« Luthers idee dat de Schrift beschikbaar moest zijn in de alledaagse taal van de gelovigen inspireerde de Engelse geleerde William Tyndale om de Bijbel in 1526 in het Engels te vertalen. »
« De grens moest veilig gesteld worden om een nieuwe kostbare oorlog te voorkomen. »
« Het parlement moest een manier vinden om inkomsten te verwerven om de verlammende oorlogsschuld af te betalen. »
« Generaal Benjamin Lincoln, die aan het hoofd stond van de revolutionairen, moest zijn hele strijdmacht overgeven, het grootste Amerikaanse verlies tijdens de hele oorlog. »
« Het bedrag dat elke staat aan belastingen moest betalen, werd bepaald door de totale bevolking van de staat, met inbegrip van zowel vrije als tot slaaf gemaakte personen. De staten leverden meestal niet het door het Congres gevraagde geld volgens het plan. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022